Svet-Stranek.cz
Krása přírodního kamene
Krby Kadeřábek

Zásady ochrany osobních údajů:Krása přírodního kamene

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, je poskytována zákonem  č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a od 25. května 2018 ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“).

2. Zpracování osobních údajů je prováděno Matinem Kadeřábkem tedy správcem osobních údajů.
Se sídlem: Pražská 495 (provozovna Pražská 177) Žebrák 267 53
IČO:43115161  DIČ: CZ7211170637
Zapsan na živnostenském úřadu v Hořovicích pod č.j.:737/92/Ho ze dne 11.11.1992.
Správce lze kontaktovat na emailové adrese kaderabekma@seznam.cz


3. Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
 Osobní údaje potřebujeme zpracovávat za účelem vyřizování objednávek, vystavování obchodních dokumentů (Smlouvy o dílo,faktury...). 
Tyto údaje budou Správcem zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
Osobní údaje zadané v rámci poptávání, objednávání zboží či služeb využíváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností (pro ochranu našich právních nároků).
Např.
V případě uzavření smlouvy: pro evidenci plnění  až 10 let.

V případě zrušení objednávky: budou osobní údaje ihned  vymazány.


4. Při objednávce jsou  vyžadovány pouze údaje nezbytně nutné pro úspěšné vyřízení objednávky  jméno a příjmení, adresa , e-mail, telefonní číslo.

Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu. 
Vyjímku tvoří :
- orgány veřejné moci v nezbytném rozsahu
- externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro doručení zboží 
- banka, která se podílí na vyřízení objednávky.

5. Souhlas se zpracovánám osobních údajů může  kupující ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího nebo na e-mail: kaderabekma@seznam.cz.


6. Správce osobních údajů užívá na  webové stránce http://krby-kaderabek.svet-stranek.cz soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
-  měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti
 - základní funkčnosti stránek


Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

- vzít souhlas kdykoliv zpět

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme

- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracovávání osobních údajů

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům  a tyto nechat aktualizovat nebo opravit

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů


Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie. OK